REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI „Nendrės Černiauskienės sulaikymas – tiesioginė sąsaja su referendumo iniciatyva“

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Nendrės Černiauskienės sulaikymas – tiesioginė sąsaja su referendumo iniciatyva

2021 m. rugpjūčio 12 d. Vilnius

2021 m. rugpjūčio 12 d. 19 val. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė prokuroro prašymą rugpjūčio 10 d. prie Seimo sulaikytai Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorei Nendrei Černiauskienei skirti suėmimą. Teismo nuomone, prokuroro prašymas – be motyvų. Suprantama, kad be įrodymų byloje negali būti ir motyvų. Be jokių įrodymų išdrįsta pranešti N. Černiauskienei apie įtarimus dėl riaušių kurstymo, policijos pareigūnų nurodymų nevykdymo, akmenų ir butelių mėtymo į policijos pareigūnus ir automobilius, nors ji ne tik nieko to nedarė, bet elgėsi priešingai – transliavo internetu įvykius ir juos komentavo, ramino konfliktus, vykdė referendumo iniciatyvos agitaciją.

Po teismo posėdžio policijos tyrėja Nendrei Černiauskienei paskyrė kitas kardomąsias priemones – pasirašytinį pasižadėjimą neišvykti iš namų ir asmens dokumentų paėmimą. Nendrė Černiauskienė buvo paleista ir išvyko namo.

Teismo posėdis atskleidė ir tikruosius, viešai neskelbiamus Nendrės Černiauskienės sulaikymo ir noro skirti jai suėmimą tikslus – tai baimė, kad įvyks referendumas. N. Černiauskienė patvirtino, kad prokuroras teismo prašė jos suėmimo iki 2022 m. sausio 21 dienos. Tai yra ne kas kita, bet paskutinė diena rinkti parašus dėl referendumo inciatyvos sumažinti referendumo inicijavimo kartelę iki 100000 piliečių parašų.

Referendumo iniciatyvinė grupė dėkoja 2021 m. rugpjūčio 10 dienos provokacijos prie Seimo prieš Lietuvos piliečius organizatoriams už tikrųjų jų tikslų atskleidimą. Tuo jie patvirtino jų begalinę baimę dėl besitelkiančios Tautos ir būsimų referendumų, nepasiruošimą šioms provokacijoms ir neprofesionalumą.

Tai mus tik stiprina, telkia ir daro dar ryžtingesnius.

Sveikiname Nendrę Černiauskienę ir jos gynėją advokatą Ryšardą Burdą, dėkojame jiems už jų tvirtumą, ryžtą ir profesionalumą. Jūs parodėte pavyzdį Lietuvos žmonėms, kaip reikia atsakyti į provokacijas prieš Tautą.

2021 m. rugpjūčio 11 dieną 43-jų Lietuvos piliečių iniciatyvinė grupė Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė prašymą dėl naujos referendumo iniciatyvos dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų pagal pakeistą rinkimų sistemą, kurioje rinkimuose jau tik vienmandatėse apygardose dalyvauti galės ne tik politinių partijų, bet ir nevyriausybinių organizacijų kandidatai. Tad telkimės ir referendumų iniciatyvoms, kurios mums suteikė teisę be papildomų valdžios leidimų veikti dėl Tautos, kaip šios valstybės suvereno, teisių įgyvendinimo, agituojant ir vykdant šias iniciatyvas 24 valandas kiekvieną parą. Kol kas iki 2022 m. sausio 21 dienos.

Telkimės, dirbkime ir reikalaukime rugpjūčio 10 dienos riaušių prie Seimo iniciatorių ir vykdytojų nustatymo bei atsakomybės.

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

Balsavimas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/naujienos/-/naujiena/42588

Iniciatyvos rėmimas lėšomis – Gavėjas: Referendumas, bankas:  AB SEB BANKAS, a/s   LT13 7044 0901 0212 9174, mokėjimo paskirtis: AUKA referendumui ir asmens kodas.