REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI „Referendumo teisė apginta, iniciatyvoms trukdoma“

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

Referendumo teisė apginta, iniciatyvoms trukdoma

2021 m. spalio 20 d. Vilnius

 

2021 m. spalio 20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė sprendimą byloje, kurioje  2021 m. liepos 14 d. sprendimu šis teismas buvo įpareigojęs VRK išduoti Referendumo iniciatyvinei grupei parašų lapus iniciatyvai dėl referendumo iniciatyvos kartėlės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų, suteikti elektroninę prieigą šiam pasirašymui, o parašų rinkimui nustatė 6 mėnesių terminą. Byla buvo atnaujinta šio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus 2021 m. liepos 19 d. teikimu.

Atnaujintoje byloje teismas 2021 m. liepos 14 d. sprendimo nepakeitė, dar kartą konstatavo, kad ši piliečių konstitucinė teisė turi būti ginama, o VRK turi ją įgyvendinti, ir paaiškino, kad negalima remtis Seime įregistruotu įstatymo projektu. Tad referendumo iniciatyva apginta! Tęsiame parašų rinkimą!

Tačiau teismas atnaujintoje byloje nepasisakė dėl Referendumo iniciatyvinės grupės prašymo dėl VRK trukdymo gauti LRT eterį šios referendumo iniciatyvos pristatymui 6 mėnesių parašų rinkimo terminą skaičiuoti nuo šio naujo teismo sprendimo paskelbimo, t.y. nuo šios dienos. Dėl to bus teikiamas prašymas teismui priimti papildomą sprendimą, nes teismas dėl šio reikalavimo nepasisakė.

2021 m. spalio 20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo Referendumo iniciatyvinės grupės skundą dėl 2021 m. rugsėjo 16 d. VRK sprendimo šios referendumo iniciatyvos pristatymui suteikti tik  valandą LRT eterio radijo ir televizijos laidose. Referendumo iniciatyvinė grupė prašo savaitinių laidų po 15 min. žiūromiausiu LRT Televizijos ir labiausiai klausomu LRT Radijo laiku.

Bylos nagrinėjimo metu LRT stengėsi nuslėpti populiariausią laidų laiką, o VRK teigė, kad priimdama tokį sprendimą rėmėsi buvusia praktika. Tačiau Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė atkreipė teismo dėmesį į tai, kad visų iki šiol buvusių rinkimų ir referendumų iniciatyvų atvejais šių politinių kampanijų dalyviams net nereikėdavo kreiptis į VRK dėl LRT eterio suteikimo. VRK darė tai pati. Tokio VRK neveikimo nebuvo jokių Respublikos Prezidento, Seimo narių ar kitų rinkimų, referendumų metu!

Teismas sprendimą dėl LRT eterio suteikimo skelbs 2021 m. lapkričio 18 d.

Š.m. spalio 22 d. 17.25–17.55 val. LRT televizija transliuos specialią laidą, skirtą Referendumo iniciatyvos keisti Konstitucijos 9 ir 147 straipsnius pristatymui. Tai vyks pagal šiuo metu galiojančias VRK šiai referendumo iniciatyvai patvirtintas taisykles. Jos taip pat apskųstos teismui, byla dėl jų bus nagrinėjama š.m. spalio 27 d. Šį kuklų LRT eterį referendumo iniciatyvai pristatyti VRK suteikė vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 9 d. sprendimą.

Tad, gerbiami Lietuvos piliečiai, nelūkuriuokime – tarkimės ir tęskime pasirašymą dėl referendumo!

Pasirašymas elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją – neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt