REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI „Teismo grimasos kovoje dėl referendumo“

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Teismo grimasos kovoje dėl referendumo
2021 m. liepos 30 d. Vilnius

 

Vykdant š.m. liepos 14 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, š.m. liepos 21 d. Vyriausioji rinkimų komisija referendumo iniciatyvinei grupei išdavė parašų rinkimo lapus ir sukūrė prieigą elektroniniam parašų rinkimui dėl referendumo iniciatyvos kartelės sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000 piliečių parašų. Parašai sėkmingai jau renkami.

Š.m. liepos 28 d. Lietuvos vyriausiausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pirmininkas Audrius Bakaveckas, pranešėjas Ernestas Spruogis ir Milda Vainienė turėjo nagrinėti šio teismo Pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimą atnaujinti procesą šioje byloje. Pažeidžiant įstatymo reikalavimus, referendumo iniciatyvinei grupei teismas apie bylos nagrinėjimą nepranešė, nepateikė ir teismo Pirmininko teikimo atnaujinti procesą, nesuteikė teisės per 14 dienų pateikti teismui atsiliepimus dėl šio teikimo.

Teisėjų kolegijai siekiant išnagrinėti šį teismo Pirmininko teikimą, apie tai nepranešus nei VRK, nei referendumo iniciatyvinei grupei, mes pareiškėme nušalinimą šiems teisėjams.

Nušalinimą nagrinėti turėjęs laikinai teismo pirmininko pareigas einantis teisėjas Ričardas Piličiauskas nusišalino, nes dalyvavo priimant teismo sprendimą dėl įpareigojimo VRK išduoti parašų rinkimo lapus, klausimą nagrinėti perdavė teisėjui Artūrui Drigotui.

Nušalinimas netenkintas, nes, teisėjo A. Drigoto nuomone, teismo procesinių veiksmų atlikimas, net jei tai ir yra įstatymo pažeidimas, nesudaro pagrindo manyti, kad teisėjai yra šališki. Mūsų nuomone, žinant, kad toks ginčas nagrinėjamas tik vienos instancijos teisme, būtina atsižvelgti į tai, kad prašoma nušalinti teisėjų kolegija ignoruoja bylos dalyvius ir jiems net nepateikia teismo nagrinėjamo dokumento. Tokio teismo sprendimo nebus kam skųsti. Todėl klausimas labai jautrus.

Teisėjo A. Drigoto nuomone, tai, kad šios kolegijos teisėjai tuo pat metu turėjo dalyvauti teismo posėdžiuose nagrinėjant dar ne vieną dešimtį bylų, taip pat nėra pagrindas manyti, kad teisėjai šališki, nes nurodytos bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Mūsų nuomone, bylas nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, t.y. nedalyvaujant bylos dalyviams, bent bylą nagrinėjantys teisėjai turėtų susirinkti ir tarpusavyje diskutuoti. Sužinojome, kad tai nebūtina.

Mūsų nuomone, taip teisingumas negali būti vykdomas.

Lietuvos vyriausiausiojo administracinio teismo Pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimas atnaujinti procesą šioje byloje referendumo iniciatyvinei grupei iki šiol nepateiktas, kito posėdžio data nepaskirta.

LVAT_nutartis_2021.07.29