Lietuvos Liaudies Partijos Pranešimas, 2020.10.05

 Įmonės kodas: 302500733 Švitrigailos g. 7 LT-03110, Vilnius Tel.: +370 608 83079, +370 61681030 El. p.: susitelkimas@gmail.com El. svetainė: www.susitelkimas.lt A/S Nr. 737300010129515664 AB Swedbankas Vilniaus filialas – 73000

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai
Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
El.p.: rinkim@vrk.lt

Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai
Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius
El.p.: generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

Kopija

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

Lietuvos Respublikos Seimo valdybai
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva El. p.: priim@lrs.lt

Žiniasklaidos priemonėms

 

PRANEŠIMAS

dėl informacijos pateikimo apie rinkiminės kampanijos dalyvio pareiškinių dokumentų pateikimo pavėlavimą, Vyriausiajai rinkiminei komisijai nuslepiant tokias aplinkybes, galimai nusikalstamai bendradarbiaujant su rinkiminės kampanijos dalyviu, Seimo rinkimų įstatymo pažeidimą ir galimai nuslėptą nusikalstamą veiką

2020 m. spalio 5 d.
Vilnius

Pranešame, kad 2020 m. spalio 2 d. 14 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Lietuvos Respublikos Seime metu paaiškėjo, kad Laisvės partija galėjo būti įregistruota 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų dalyve, neteisėtai, tai yra pažeidžiant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo (toliau – Įstatymo) 38 str. 4 d. – „Pareiškinius dokumentus, išskyrus užpildytus vardinius rinkėjų parašų rinkimo lapus, Vyriausioji rinkimų komisija pradeda priimti likus 83 dienoms ir baigia 17 valandą likus 65 dienoms iki rinkimų dienos. Dokumentai, pateikti pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais.“ Pagal pateiktą garsinį paliudijimą – Laisvės partija nespėjo priduoti pareiškinių dokumentų nustatytu metu, iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. 17 val.

Sutrumpintas pranešimas čia.

Visa spaudos konferencija čia.

Kaip nurodoma garsiniame įraše, Laisvės partija su pareiškiniais dokumentais nepateikė dokumentų pasirašymo įgaliojimo, kuris į VRK buvo pristatytas apie 20:30 val., t.y. pasibaigus rinkiminių dokumentų pateikimo laikui, 2020 m. rugpjūčio 7 d.

Kadangi, pagal Vyriausiosios rinkiminės komisijos (toliau – VRK) duomenis Laisvės partija yra įregistruota 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų dalyve, tikėtina, kad VRK atsakingi darbuotojai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ar / ir savavaldžiavo, galimai vykdė kitas nusikalstamas veikas.

Šių įvykių liudininku, kaip nurodoma garsiniame įraše, tapo ir Seimo narys, kandidatas į Seimą Naglis Puteikis.

Reikalaujame VRK:

  1. Pranešimą nagrinėti skubos tvarka;
  2. Kreiptis į Prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo;
  3. Atšaukti teisinę neliečiamybę dėl kandidato į Seimo narius Naglio Puteikio galimai nuslėptų nusikalstamų veikų;
  4. Pašalinti Laisvės partiją iš 2020 m. spalio 11 d. rinkiminės kampanijos dalyvių.

Reikalaujame Prokuratūros:

  1. Nedelsiant pradėti ikiteisminį tyrimą susijusioje medžiagoje, nes rinkimų data, kurioje dalyvauja Laisvės partija – jau 2020 m. spalio 11 d.;
  2. Apklausti parodymus davusį asmenį Antaną Kandrotą;
  3. Apklausti Seimo narį Naglį Puteikį – dėl jam žinomų, girdėtų ir matytų aplinkybių, apie susijusius Laisvės partijos ir VRK atstovų veiksmus, taip pat dėl jo veiksmų – galimai nusikalstamų VRK įvykių nuslėpimą;
  4. Apklausti galimai nusikalstamuose įvykiuose aktyviai dalyvavusią, įraše įvardintą VRK pirmininkę Laurą Matjošaitytę;
  5. Skubiai pagarsinti Spaudos konferencijoje apie prokuratūros priimamus veiksmus, susijusius su visuomenės interesu.

Lietuvos liaudies partijos l.e.p. pirmininkas, kandidatas į Seimą
Tauras Jakelaitis

Lietuvos liaudies partijos sąrašo vedančioji, kandidatas į Seimą
dr. Nendrė Černiauskienė