2024 m. balandžio 3 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako ir 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvio prof. Eduardo Vaitkaus spaudos konferencija Seime „Didysis Respublikos Prezidento rinkimų netikėtumas – Eduardas Vaitkus“

2024 m. balandžio 3 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako ir 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvio prof. Eduardo Vaitkaus spaudos konferencija Seime
„Didysis Respublikos Prezidento rinkimų netikėtumas – Eduardas Vaitkus“

Spaudos konferencijoje dalyvauti kviečiamos: LR VRK pirmininkė Lina Petronienė (rinkim@vrk.lt), kuri prašoma paaiškinti, kodėl VRK atsisakė skelbti Eduardo Vaitkaus rinkimų programą ir LR Seimo narė Agnė Širinskienė (agne.sirinskiene@lrs.lt), kuri viešai skelbia, kad Eduardo Vaitkaus rinkimų programą skelbti nevalia.

 

2024 m. kovo 22 d., 27 d. ir 29 d. spaudos konferencijose Seime (www.youtube.com/watch?v=GbGCUcPe5vc , www.youtube.com/watch?v=Z94qxIovDqY ir https://www.youtube.com/watch?v=Le7Yo_PlnBQ) atskleistas VRK „ką noriu – tą darau“, tenkinant Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės užgaidas dėl jos siekio tapti kandidatu Respublikos Prezidento rinkimuose, pažeidžiant teisės aktus – VRK suteikė I. Šimonytei prijungimą prie elektroninio jos parėmimo be privalomo popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų jai išdavimo, taip pat be VRK sprendimo juos išduoti.

STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, teigdama, kad politinės kampanijos dalyvis turi teisę pasirinkti jo parėmimo būdą – elektroninį ar popieriniuose lapuose. Atsisakė ir tikrinti per parą elektroniniu būdu surinktus per 20 tūkst. rinkėjų parašų I. Šimonytei paremti – tai tik Audriaus Nako ir Zigmo Vaišvilos prielaidos. STT atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą apskųstas Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, nes STT nepastebėjo, kad elektroninio parėmimo prieiga suteikiama tą pačią dieną, tačiau po popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo. STT pasitenkino 2024-03-19 VRK atsakymu, kad popieriniai lapai I. Šimonytei nebuvo išduoti, kas prieštarauja VRK viešai skelbiamai informacijai, kad šie lapai buvo išduoti I. Šimonytei. Arba VRK meluoja STT, arba VRK viešai apgaudinėja visus rinkėjus?

STT ignoravo ir Z. Vaišvilos, A. Nako patirtį, įgytą 2021-2022 m. piliečių iniciatyvos dėl referendumo metu – teisme VRK patvirtino, kad už iniciatyvos (politinės kampanijos dalyvio) parėmimą vienu metu pasirašinėti tegali vienas rinkėjas. Kiti turi laukti, kol šis baigs pasirašymą.

Į teisybės paieškas įsijungė vienintelis Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvis Eduardas Vaitkus, reikalaujantis iš VRK šių dokumentų, besikreipiantis ir į teismą. Nejauki kitų pretendentų į Respublikos Prezidentus tyla, lyg juos tenkintų VRK šališkumas Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms (VRK parašius, kad popierinių lapų I. Šimonytei neišdavė), E. Vaitkus kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl 2024-02-20 VRK sprendimo suteikti išskirtines sąlygas I. Šimonytei pripažinimo negaliojančiu.

E. Vaitkus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė ir skundą dėl 2024-02-26 VRK sprendimo neskelbti Eduardo Vaitkaus pagal VRK pageidavimus patikslintos rinkimų programos, dėl kurios ankstesniame VRK posėdyje E. Vaitkus buvo išsiaiškinęs su VRK.

Kas pakeitė VRK nuomonę? Kodėl teisės mokslus baigusi Seimo narė Agnė Širinskienė viešai klaidina rinkėjus dėl Eduardo Vaitkaus rinkimų programos? Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas E. Vaitkaus skundą dėl jo rinkimų programos nagrinėjimui priėmė. Teismo posėdis vyks š.m. balandžio 3 d. 11 val.

Spaudos konferencijoje bus bandoma rasti atsakymą, kodėl nežiūrint į visišką žiniasklaidos ignoravimą ir VRK šališkumą Eduardą Vaitkų parėmė tiek daug rinkėjų?