SUSITELKIMO reikalavimai valdžiai dėl vakcinavimo saugumo garantijų – 2020.12.18

SUSITELKIMO

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimoFB Susitelkimas, el.p.:  susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

 Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos
FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

 

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

 

REIKALAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 

Lietuvos Respublikos Prezidentui

2020 m. gruodžio 18 d., Lietuva

 

Susitelkimo ir Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos organizuotose visuomenės atstovų ir gydytojų diskusijose 2020 m. gruodžio 10 ir 17 dienomis  dėl COVID-19 vakcinų saugumo, jų sudėtinių dalių pateikimo, lydimojo rašto apie kontraindikacijas vakcinacijai ir paskiepytų žmonių stebėsenos užtikrinimo iškelti tokie reikalavimai:

  1. Įteisinti laisvos valios pasirinkimą dėl vakcinavimo, apsaugant nuo segregacijos asmenis, atsisakiusius skiepytis.
  2. Sustabdyti planuojamą visuotiną Pfizer ir BioNTech sukurtos vakcinos panaudojimą Lietuvoje dėl to, kad ji nebuvo ištirta Rytų ir Centrinės Europos valstybėse, o tik JAV, Vokietijoje, Turkijoje, Pietų Afrikoje, Brazilijoje ir Argentinoje. Pirmąsias šios vakcinos dozes panaudoti apdraustiems savanoriams, būtina tvarka stebint vakcinavimo pasekmes.
  3. Supažindinti visuomenę su skirtingų gamintojų vakcinomis, jų sudėtimis, veikimo būdais, sertifikatais, lydraščiais dėl galimų kontraindikacijų sveikatai, privalumais bei trūkumais ir sudaryti galimybę pasirinkti norimą vakciną.
  4. Užtikrinti gydymo įstaigų ir medicininio personalo, kuris atliks vakcinavimo procedūras, veiklos teisėtumą bei žalos sveikatai ir medicininį draudimą vakcinos gamintojo/pardavėjo arba valstybės lėšomis.
  5. Nesudaryti pirkimo sutarties su vakcinos pardavėju be vakcinos gamintojo rašytinių įsipareigojimų prisiimti atsakomybę už vakcinos sukeltas pasekmes pasiskiepijusių sveikatai.
  6. Viešai patvirtinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitas institucijas, dalyvaujančias COVID-19 vakcinų sertifikavime, pateikti sprendimų priėmimuose dalyvavusių ekspertų patirtį, vardus ir pavardes, sąsajas su farmacijos kompanijomis, nurodant kitus viešus ir privačius interesus pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą tvarką.
  7. Paviešinti atliktus tyrimus, ekspertų nuomones ir sprendimus dėl atskirų visuomenės grupių, ypač senjorų ir vaikų, saugaus skiepijimo ir galimų pasekmių, valstybei prisiimant ilgalaikę atsakomybę – ne mažiau kaip 30 metų.
  8. Sudaryti nepriklausomą vakcinavimo pasekmių stebėjimo komisiją, kuri būtų valstybės lėšomis aprūpinta reikalinga materialine baze, įskaitant narių atlyginimus, kauptų duomenų bazę, numatyti tokios komisijos veiklos reglamentą, įgalinantį viešinti atliktą darbą ne rečiau kaip kas dvi savaites.
  9. Parengti reglamentą, statistikos skaičiavimo ir teisinius įrankius, leidžiančius stabdyti vakcinavimo procesą, jei pasireiškė sveikatos komplikacijos paskiepytiems COVID-19 vakcinomis asmenims.
  10. SUSITELKIMAS pasilieka teisę kelti naujus reikalavimus, iškilus naujoms visuomenės labui ir sveikatai nepalankioms aplinkybėms.

Pasirašo –

SUSITELKIMO dalyviai, el.p.: susitelkimas@gmail.com
Gydytojai ir medicinos darbuotojai, el.p.: gydytojai@susitelkimas.lt
Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovai, el.p.: info@lietuvosvisuomenestaryba.lt