2021 m. balandžio 19 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Teisingumas lietuviškai“ pranešimas spaudai

2021 m. balandžio 19 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Teisingumas lietuviškai“ pranešimas spaudai

 

Zigmas Vaišvila, tvarkingai vaikštantis į teismą baudžiamojoje byloje prieš jį, paprašė panaikinti jam paskirtą kardomąją priemonę – pasirašytinį pasižadėjimą neišvykti iš namų. Supykusi dėl tokio prašymo ir prieštaraudama tam Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Rasa Bekišienė Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdyje ištarė „svariausią“ argumentą – ikiteisminio tyrimo metu veiksmus prieš Zigmą Vaišvilą ji derino su prokuratūros vadovybe!..

Ačiū, prokurore, už prisipažinimą. Tačiau prokuratūros įstatymas nustato, kad atlikdamas savo funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas ir nuo kitų pareigūnų ir asmenų, klauso tik Konstitucijos ir įstatymų. Įstatymas draudžia daryti prokurorams bet kokį poveikį. Mėginimas paveikti prokurorą yra kišimasis į prokuroro veiklą ir užtraukia atsakomybę pagal įstatymus.

Tai gal, prokurore Rasa Bekišiene, jau laikas pačiai pasišalinti iš šios bylos? Apie prokuroro profesinės etikos principus (teisingumą, padorumą, nešališkumą, nepiktnaudžiavimą, savarankiškumą, konfidencialumą, pagarbą įstatymui, atsakomybę), matyt, jau aiškintis nebereikia.

Šis prokurorės prisipažinimas paaiškina, kodėl ji tokia „drąsi“ – byloje dėl UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos tvarkymo be teismo sankcijos surinko „Įrodymus Nr.1261“ – elektroninius dokumentus apie Z. Vaišvilos, jo šeimos narių, giminaičių, pažįstamų ir net Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų gyvenimą nuo 2000 m.

Prokurorė R. Bekišienė „vadovavo“ šiam tyrimui, kuriame Z. Vaišvila kaltinamuoju „tapo“, net nepranešus jam apie įtarimus ir jo neapklausus. „Tyrimą“ R. Bekišienė baigė, žinodama, kad Z. Vaišvila serga, ir jo ligos metu paskyrus Z. Vaišvilai valstybės gynėją advokatą ir nepranešus jam, kad jis „turi“ valstybės jam paskirtą gynėją, bandant šio advokato rankomis pabaigti bylą. Tačiau advokatas Mykolas Girdiušas atsisakė dalyvauti šioje aferoje.

Vaišvila, dar pernai supratęs, kokios „žaidimo“ taisyklės šioje baudžiamojoje byloje, teikė šiai prokurorei savo įrodymus, paneigiančius melą apie UAB „FF Lizingas“ tariamai netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Tačiau R. Bekišienė nepriėmė šių įrodymų, net nepriimdama procesinių sprendimų dėl to. Kur dingo šie ir Z. Vaišvilai negrąžinti įrodymai, jei teismui pateiktoje byloje jų nėra?

Po prokurorės Rasos Bekišienės prisipažinimo, išsprūdusio š.m. balandžio 13 d. teismo posėdyje, tapo aišku, kad šioje varganais įrodymais sukurptoje byloje ši prokurorė tėra vargšė apgailėtina vykdytoja. Kaltinamajame akte be jokių įrodymų dar įrašiusi melus apie tai, kad Zigmas Vaišvila yra baustas administracine tvarka, kad jam taikomas psichiatrinis gydymas ir kad dėl to jis yra įskaitoje, kad jam taikomas neįvardintų priklausomybės ligų gydymas ir kad dėl to jis yra įskaitoje.

Beatodairiškai skubant 2020-08-07 Kaltinamasis aktas surašytas, pažeidžiant ir Baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnio 7 dalies reikalavimus, t.y. neatlikus visų privalomų ikiteisminio tyrimo veiksmų.

Tačiau teisėjas Mindaugas Striaukas priėmė teisminiam nagrinėjimui šią bylą. Akivaizdžiai paskubėjo, nors reikėjo grąžinyi ją prokurorei. Tad belieka visa tai aiškintis teisme.

Spektaklis, persikėlęs į Vilniaus miesto apylinkės teismą, tęsis š.m. balandžio 20 ir 29 dienomis. Teks aiškintis, kieno nurodymu prokurorė Rasa Bekišienė „vadovavo“ šiam ikiteisminiam tyrimui. Norintys atvykti į šį spektaklį, kad pateikti į teismo atskirą salę, iš kurios stebimas šis renginys, vykstantis kitoje teismo salėje, dieną prieš tai turi registruotis Vilniaus miesto apylinkės teisme. Baudžiamosios bylos Nr. 1-291-716/2021. Tokias taisykles nustatė šis teismas. Bendrauti tektų su teismo atstove ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, tel. 8-64612149. Atvykus į teismą, reikėtų turėti omenyje, kad teismas į šiuos posėdžius yra išsikvietęs policiją – tvarkai prižiūrėti.