SUSITELKIMO, LVT, Všį „Neabejingi“ ir kt. paruoštos instrukcijos dėl pasipriešinimo kėsinimuisi prievarta vakcionuoti darbuotojus bei moksleivius

INSTRUKCIJA SUSIDŪRUS SU DARBDAVIO TERORIZAVIMU REIKALAUJANT JUMS VAKCINUOTIS  (Atsisiųsti)

Jei manote, kad su Jumis:

 1. vykdomas medicininis eksperimentas (t.y. vadinamasis klinikinis tyrimas), arba / ir
 2. esate įsitikinęs, kad tas kas, Jus verčia skiepytis, prieš Jus vykdo genocidą (dėl to, kad priklausote nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei), arba / ir
 3. esate įsitikinęs, kad tol, kol vakcina nėra praėjusi visų patikrinimo etapų (pvz., covid vakcina bus tikrinama iki 2023-2025 m.), bet koks jos bandymas su žmonėmis peržengia etikos normas, arba / ir
 4. abejojate vakcinavimosi saugumu dėl Jums jau žinomų nepageidaujamų reiškinių ir reakcijų (pvz., jūs pats turite (bet kokią) alergiją (alerginį pasireiškimą, pvz., esate alergiškas vabzdžių įkandimui), arba turite alergiją bet kokiam vakcinos komponentui, buvo pasireiškusi epilepsija, turite pažemintą ar paaukštintą kūno tC, arba Jums pasireiškė reakcijos, nurodytos vakcinos neigiamų reakcijų sąraše, jei yra virškinimo ar kepenų sutrikimai, jei esate linkęs sirgti peršalimo ligomis, jei lengvai atsiranda kraujosrūvos (mėlynės), jei karščiuojate, jei esate neseniai sirgęs (bet kokia liga ir buvo pakilusi tC), jei esate persirgęs covid (testas buvo teigiamas), numatote tėvystę ar motinystę, ar esate nėščia), arba / ir
 5. jūs turite papildomus sveikatos ir gyvybės draudimus, kuriuose nėra aprašytos pandemijos ar vakcinavimosi pasekmės sveikatai, arba / ir
 6. turite kitus nei dauguma, ar kitus nei nustačiusi valstybė, įsitikinimus dėl savo sveikatos tausojimo, pvz., esate veganas, vegetaras, gydotės homeopatija, skiepų negalite priimti dėl religinių įsitikinimų, ar pan.,

turite žinoti:

 1. NIEKAS NEGALI VERSTI JŪSŲ SKIEPYTIS. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicininiai bandymai. Tai numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 str.
 2. Niekas NEPRISIIMA atsakomybės dėl vakcinacijos pasekmių. Pasirašydami dokumentus, pvz., sutikimą dėl vakcinavimosi turite rasti tokį įrašą – „Visą susijusią atsakomybę prisiima…“. Jei tokios sąlygos nėra, atsakomybės niekas neneša.  Neapsigaukite – šiai aplinkybei negali būti taikoma sąvoka-aplinkybė „pagal nutylėjimą“. Beje, apgaulingai Jums gali būti aiškinama, kad Jūs esate valstybės draustas, Jūs mokate mokesčius, todėl tai tas pats, kas sveikatos pasekmių draudimas. Būkite atidūs – jei nerandate atskiro įrašo – vadinasi, atsakomybė dėl pasekmių tenka Jums pačiam. Primename, kad kol kas nei viena (!) draudimo bendrovė nesutiko apdrausti asmenų nuo Covid skiepų pasekmių. Be kita ko, jei turite kaupiamuosius indelius bet kokiose draudimo bendrovėse – pasitarkite su jais: ar naujai atsiradusi sąlyga – Jūsų vakcinavimas, nebus susijęs su jūsų rizikomis sveikatai, pagal kurias paskaičiuojamos įmokos, arba gali kilti aplinkybės nutraukti sutartį. 

 

 Todėl, jei darbdavys raštu ar žodžiu pateikė jums pasiūlymą (ar net reikalavimą) pasiskiepyti, o Jūs nenorite to daryti, tai:

 • Padėkokite už suteiktą galimybę ir pasakykite, kad šie ar kiti panašūs komerciniai farmacijos kompanijų pasiūlymai Jūsų nedomina.

Susidūrę su darbdavio grasinimu atleisti iš darbo jei nesivakcinuosite, o Jūs to ir nenorite, Jūs:

 • Įsijunkite garso įrašymą; Nesigėdykite demonstruoti, kad darote garso įrašą; Nesigėdykite sugėdinti – prisiminkite – Jūs ginatės nuo eksperimentinės intervencijos į Jūsų kūną.
 • Priminkite darbdaviui, kad duomenys, susiję su Jūsų sveikatos būkle, tame tarpe ir su priimamais vaistais ar susileidžiamomis vakcinomis yra išskirtinai Jūsų asmens duomenys, kurių disponavimas be Jūsų leidimo yra neteisėtas.
 • Peržiūrėkite savo darbo sutartį (ir kolektyvinę sutartį, jei tokia yra) – ar yra kokios nors prievolės vykdyti pavedimus, susijusius su Jūsų skiepijimu. Bendriniai įrašai, tokie kaip „vykdyti ir kitus pavedimus“, „vykdyti kitus susitarimus“, „vykdyti žodinius pavedimus“ ir pan. – negali būti priežastimi reikalauti iš Jūsų vykdyti nurodymą skiepytis.

Jei yra numatyta privaloma vakcinacija Jūsų darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje, bet jūs nenorite skiepytis – kreipkitės į teisininką.

Jei nėra jokių aplinkybių, kaip numato 4 punktas ir jei priminimas darbdaviui pagal punktą 3 nedaro jokios įtakos darbdavio veiksmams ar ir žodžiams Jūsų atžvilgiu, informuokite darbdavį, kad apie jo veiksmus nedelsiant pranešate policijai, Valstybinei darbo inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms.

 • Parašykite e-policija.lt apie darbdavio pasikėsinimą į Jūsų sveikatos asmens duomenis ir Jūsų sveikatą (pranešimo ruošinio ieškoti žemiau);
 • Parašykite Valstybinei darbo inspekcijai el.laišku – apie darbdavio grasinimą Jus atleisti ar kitaip susidoroti su Jumis dėl atsisakymo skiepyti (pranešimo ruošinio ieškoti žemiau);

Jei esate valstybės tarnautojas ar asmuo priskirtinas valstybės tarnautojų grupei –

 • informuokite Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją apie darbdavio/vadovo galimai nedeklaruotą lobistinę veiklą (pranešimo ruošinio ieškoti žemiau);

Taip pat galite:

 • Pateikti aiškiai išreikštą valią dėl atsisakymo dalyvauti medicininiame eksperimente (pranešimo ruošinio ieškoti žemiau);
 • Pateikti raštišką užklausimą darbdaviui, kokiais dokumentais, nurodymais ar įsakymais vadovaujasi ir Jūsų reikalaujama dalyvauti eksperimente, skiepytis (pranešimo ruošinio ieškoti žemiau);

!!! Atkreipkite dėmesį, kad dokumentai turi būt oficialūs ir pasirašyti (turėti oficialų anspaudą ar elektroninį parašą).

Jei darbdavys ir toliau nusiteikęs veikti neteisėtai:

 • Kreipkitės į Prokuratūrą dėl savavaldžiavimo ar / ir tarnybos įgaliojimų viršijimo ar / ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo
 • Pareikalaukite iš vadovo, pareigūno, gydytojo ar bet kurio kito su skiepijimo prievartos eiga susijusio asmens pasirašyti asmeninės atsakomybės Lietuvos Respublikos Civilinio ir Baudžiamojo kodekso numatyta tvarka už galimas atliktos procedūros pasekmes. Negali būti numatoma jokia bendra (t.y. solidarios  arba kolektyvinės) atsakomybė su nuoroda į žinybą, tarnybą, įstaigos vidaus taisykles, kolektyvinę sutartį ar panašiai. Tik asmeninė materialinė ir baudžiamoji atsakomybė. Bylojimus apie bendros atsakomybės aplinkybes (įspėjus apie savo veiksmą) patartina įrašyti į garso ir vaizdo įrašymo priemonę. Vėliau tai palengvins teisminį įrodinėjimą veikiant nusikalstamo darinio (grupuotės) sudėtyje.

Darbdaviui vienašališkai nutraukus darbo sutartį Jūs:

 • Nedelsiant kreipkitės į Darbo inspekciją (nes apskundimui taikomi trumpi terminai) – gaukite konsultaciją ir veikite pagal ją. Jei konsultacijos negausite – kreipkitės į teisininką.

TEKSTŲ RUOŠINIAI

Svarbu, pateikdami raštą:

 1. nelikite anonimais;
 2. palikite kontaktinius duomenis;
 3. reikalaukite atsakymo.
 • Policijai, adresu e-policija.lt : apie Jūsų darbdavio pasikėsinimą į Jūsų sveikatos asmens duomenis ir Jūsų sveikatą –

Aš, Vardenis Pavardenis, pranešu, kad mano darbdavys – Vardas Pavardė, įmonės (įstaigos) (pareigos) galimai nepagrįstai domisi ir renka darbuotojų duomenis apie jų sveikatą. Pranešu, kad V.Pavardė domėjosi mano sveikatos duomenimis, reikalavo …. (aprašykite) Reikalauju pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtų asmens duomenų rinkimo ir disponavimo jais.

 • Valstybinei darbo inspekcijai, el.laišku: info@vdi.lt – apie darbdavio grasinimą Jus atleisti ar kitaip susidoroti su Jumis dėl atsisakymo skiepytis –

Aš, Vardenis Pavardenis, pranešu, kad mano darbdavys – Vardas Pavardė, įmonės (įstaigos) (pareigos) grasino man atleidimu iš darbo jei atsisakysiu skiepytis. Prašau pradėti tyrimą.

 • Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, el.laišku: vtek@vtek.lt – apie darbdavio galimai nedeklaruotą lobistinę veiklą –

Aš, Vardenis Pavardenis, pranešu, kad mano darbdavys – Vardas Pavardė, įmonės (įstaigos) (pareigos) galimai užsiima neteisėta farmacijos reklama, siūlydamas (liepdamas) man ir kitiems įstaigos / įmonės darbuotojams skiepytis. Prašau vertinti darbdavio veiklą pagal lobistinės veiklos įstatymą.

 • Aiškiai išreikšta Jūsų valia dėl atsisakymo dalyvauti medicininiame eksperimente –

Aš, Vardenis Pavardenis, pranešu, kad atsisakau dalyvauti medicininiame eksperimente pagal Jūsų pateiktą (žodinį) raštišką reikalavimą (data) (rašto Nr.) (ar įvykio data ir vieta). (parašas)

 • Raštiškas užklausimas darbdaviui, kokiais dokumentais, nurodymais ar įsakymais vadovaujasi ir Jūsų reikalauja dalyvauti eksperimente, skiepytis (galioja tiek el. paštu, tiek registruotu laišku išsiųstas dokumentas) (nelikite anonimas!)

Aš, Vardenis Pavardenis, prašau Jūsų pateikti oficialius dokumentus, ar jų kopijas, kuriais vadovaujantis yra man keliami reikalavimai dalyvauti medicininiame eksperimente ir skiepytis (skiepų pavadinimas).

Atsisiųsti

Parengė: SUSITELKIMAS, VšĮ “Neabejingi”, Asociacija “Lietuvos visuomenės taryba”, el.p.: info@lietuvosvisuomenestaryba.lt

Draugaukime feisbuke – SUSITELKIMAS, NEABEJINGI;  www.susitelkimas.lt , el.p.: susitelkimas@gmail.com;

Susitelkimo medikai – gydytojai@susitelkimas.lt; Susitelkimo mokytojai ir tėvai – svietimas@susitelkimas.lt

ATMINTINĖ TĖVAMS (Atsisiųsti)

 

Jei nesutinkate, kad jūsų vaikai būtų:

* priverstinai testuojami kas tam tikrą numatytą laiko tarpą;
* priverstinai skiepijami;
* testuojami vykdant medicininį eksperimentą (klinikinį tyrimą), kol vakcina nėra praėjusi visų patikrinimo etapų (t.y. iki 2023-2025 m.);

turite žinoti:

 1. NIEKAS NEGALI VERSTI  SKIEPYTIS. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Tai numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 str.
 2. JŪSŲ PAREIGA YRA užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. Sveikatos pažymėjimus mokyklai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d. Ir tai yra vienintelis privalomas sveikatos tikrinimas bei medicininių tyrimų atsakymų pateikimas mokyklai mokslo metų eigoje. https://www.smm.lt/mobile/web/lt/mokiniams-ir-studentams/mokiniu-tevu-ir-mokytoju-teises-ir-pareigos/tevu-teisies
 3. TĖVAI TURI TEISĘ IR PAREIGĄ auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir  vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu bei moraliniu ugdymu. TĖVAI, ATLIKDAMI ŠIAS PAREIGAS TURI PIRMUMO TEISĘ PRIEŠ KITUS ASMENIS. (Civilinio kodekso XI skyrius, 3.165 str.) 
 4. KIEKVIENAS VAIKAS TURI NEATIMAMĄ TEISĘ GYVENTI IR SVEIKAI VYSTYTIS, ugdant vaiko sveikos gyvensenos įpročius. (Vaiko teisių pagrindų įstatymas 1 skyriaus, 6 straipsnio, 6 punktas).
 5. Priimtiną, prieinamą ir tinkamą vaiko sveikatos priežiūrą užtikrina sveikatos priežiūrą reguliuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. (Vaiko teisių pagrindų įstatymas 1 skyriaus, 6 straipsnio 3 punktas).
 6. Atsižvelgdami į vaiko amžių ir jo išsilavinimo lygį, tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi teisę parinkti švietimo įstaigą ir (ar) MOKYMOSI FORMĄ.
 7. Vaikas turi teisę į privatų asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, bendravimo privatumą, asmens duomenų apsaugą, susirašinėjimo slaptumą, garbę ir orumą, asmens neliečiamybę ir laisvę.
 8. Šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus NIEKAS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS DĖL VAKCINAVIMO PASEKMIŲ. Pasirašydami dokumentus turite rasti tokį įrašą – „Visą susijusią atsakomybę prisiima …“. Jei tokios sąlygos nėra, atsakomybės niekas neneša.  Neapsigaukite – šiai aplinkybei negali būti taikoma sąvoka-aplinkybė „pagal nutylėjimą“. Beje, apgaulingai Jums gali būti aiškinama, kad jūsų vaikas yra mokyklos ar valstybės draustas, jūs mokate mokesčius, todėl tai tas pats, kas sveikatos pasekmių draudimas. Būkite atidūs – jei nerandate atskiro įrašo – vadinasi, atsakomybę dėl pasekmių nešate jūs pats. Primename, kad kol kas nei viena (!) draudimo bendrovė nesutiko apdrausti asmenų nuo skiepų pasekmių. Be kita ko, jei turite kaupiamuosius indelius bet kokiose draudimo bendrovėse – pasitarkite su jais: ar naujai atsiradusi sąlyga – jūsų vaiko vakcinavimas – nebus susijęs su jūsų rizikomis sveikatai, pagal kurias paskaičiuojamos įmokos, arba gali kilti aplinkybės nutraukti sutartį.

Todėl, jei mokykla raštu ar žodžiu pateikė jums pasiūlymą (ar net reikalavimą) paskiepyti jūsų vaiką (-us), o Jūs nenorite to daryti, tai:

 1. Padėkokite už suteiktą galimybę ir pasakykite, kad Jūsų tai ar kiti panašūs komerciniai farmacijos kompanijų pasiūlymai nedomina. 
 2. Jei mokyklą atstovaujantis asmuo grasina nepriimti vaiko (-ų) į mokyklą, jei nesivakcinuosite, Jūs: drąsiai įsijunkite garso-video įrašymą, tegul tą mato. Prisiminkite – Jūs ginatės nuo eksperimentinės intervencijos į Jūsų kūną.
 3. Priminkite mokyklos atstovui, kad duomenys, susiję su jūsų vaiko sveikatos būkle, tame tarpe ir su priimamais vaistais ar susileidžiamomis vakcinomis  yra išskirtinai jūsų vaiko asmens duomenys, kurių disponavimas be jūsų leidimo (kol vaikas nėra pilnametis) yra neteisėtas.
 4. Peržiūrėkite mokyklos sutartį – ar yra kokios nors prievolės vykdyti pavedimus, susijusius su jūsų vaiko skiepijimu. 
 5. Jei nėra jokių aplinkybių, kaip numato 3 punktas ir jei priminimas mokyklos atstovui pagal punktą 2 nedaro jokios įtakos jo veiksmams ir žodžiams Jūsų atžvilgiu, informuokite mokyklos vadovybę, kad apie jų veiksmus pranešite e-policijai, Darbo inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms.
 6. Parašykite e-policija.lt apie šį pasikėsinimą į jūsų vaiko sveikatos asmens duomenis ir jūsų vaiko sveikatą.

Taip pat galite:

 1. Pateikite aiškiai išreikštą valią dėl atsisakymo dalyvauti medicininiame eksperimente, nes jūs atstovaujate savo vaiką iki kol jis taps pilnamečiu;
 2. Pateikite raštišką užklausimą mokyklos vadovybei, kokiais dokumentais, nurodymais ar įsakymais vadovaujasi ir reikalauja, kad jūsų vaikas dalyvautų eksperimente, skiepytųsi; 

!!! Atkreipkite dėmesį, kad dokumentai turi būti oficialūs ir pasirašyti (turėti oficialų antspaudą ar elektroninį parašą).

 1. Pareikalaukite iš ugdytojo, ugdymo įstaigos vadovo, pareigūno, gydytojo ar bet kurio kito su skiepijimo prievartos eiga susijusio asmens pasirašyti asmeninės atsakomybės Lietuvos Respublikos Civilinio ir Baudžiamojo kodekso numatyta tvarka už galimas atliktos procedūros pasekmes. Negali būti numatoma jokia bendra (t.y. solidarios  arba kolektyvinės) atsakomybė su nuoroda į žinybą, tarnybą, įstaigos vidaus taisykles, kolektyvinę sutartį ar panašiai. Tik asmeninė materialinė ir baudžiamoji atsakomybė. Bylojimus apie bendros atsakomybės aplinkybes (įspėjus apie savo veiksmą) patartina įrašyti į garso ir vaizdo įrašymo priemonę. Vėliau tai palengvins teisminį įrodinėjimą veikiant nusikalstamo darinio (grupuotės) sudėtyje.
 2. Nepamirškite išaiškinti savo vaikams arba globotiniams apie būtinybę nedelsiant pranešti Jums jei netikėtai iškiltų aplinkybės arba būtų pastebėti ketinimai be Jūsų valios paskiepyti arba atlikti su jais kitus tyrimus. Pagal galiojančias Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės nuostatas gydymas ir medicininė intervencija ugdymo įstaigose negali būti atliekama.

  Jei mokyklos vadovybės neveikia aukščiau išvardintos priemonės:
 • Kreipkitės į Prokuratūrą dėl savavaldžiavimo ir įgaliojimų viršijimo.

Jei Jūsų vaiko mokyklos sutartyje yra numatyta privaloma vakcinacija – kreipkitės į teisininką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsisiųsti

Parengė: SUSITELKIMAS, VšĮ “Neabejingi”, Asociacija “Lietuvos visuomenės taryba”, el.p.: info@lietuvosvisuomenestaryba.lt

Draugaukime feisbuke – SUSITELKIMAS, NEABEJINGI;  www.susitelkimas.lt , el.p.: susitelkimas@gmail.com;

Susitelkimo medikai – gydytojai@susitelkimas.lt; Susitelkimo mokytojai ir tėvai – svietimas@susitelkimas.lt