Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl pritarimo Susitelkimo reikalavimui panaikinti Ekstremalią situaciją Lietuvoje

                   

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2021-02-03 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila prisijungė prie SUSITELKIMO kreipimosi į Lietuvos Vyriausybę dėl valstybės masto ekstremalios situacijos neatidėliotino atšaukimo (2021-01-29 spaudos konferencija Seime https://www.youtube.com/watch?v=U6XRZutYkxc ). Kreipimąsi su 18 reikalavimų pasirašė 3326 Lietuvos piliečiai ir organizacijų atstovai, per 200 medikų ir jų organizacijų atstovai. Lietuvos Vyriausybei, Seimui ir Respublikos Prezidentui pateikta informacija apie COVID-19 ligos nustatymui naudojamų PGR testų netinkamumą ir nepakankamumą šios ligos diagnozavimui, šio testo kūrėjų prisipažinimą dėl jo netinkamumo, Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) rekomendacijas, kad PGR testai yra nepakankamas pagrindas nustatyti susirgimą COVID-19 ir kad būtini įprasti klinikinėje praktikoje kiti tyrimai. PSO šias rekomendacijas paskelbė po 22 mokslininkų iš skirtingų valstybių kreipimosi dėl to į PSO.

Masiškai neteisingai diagnozuojant COVID-19 ligą, dėl to skelbiant neteisingą susirgimų šia liga statistiką, Lietuvoje priimami nepagrįsti ir neteisingi sprendimai dėl šios ligos, nepagrįstai apsunkinama sveikatos apsaugos sistemos veikla, laiku negydomi kitomis ligomis sergantys ligoniai, švaistomos valstybės lėšos.

Dėl nepagrįstų ir neteisėtų sprendimų dirbtinai žlugdoma ir valstybės ekonomika. Todėl valstybės masto ekstremali situacija Lietuvoje atšauktina.

2020-02-26 LR Vyriausybės nutarimas Nr.152 dėl valstybės masto ekstremalios situacijos dėl COVID-19 paskelbimo priimtas ne tik pažeidžiant LR Civilinės saugos įstatymo 26 str. 1 d. 2 p. reikalavimą, kad tai darytina, kai ekstremaliosios situacijos padarinių išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas, arba kurios trunka ilgiau kaip 6 mėnesius. Tai padarė LR Vyriausybe pasiskelbusi ir Konstitucinių įgaliojimų veikti LR Vyriausybės vardu neturinti asmenų grupė (LR Konstitucinio Teismo 2020-08-28 nutarimas Nr.KT152-N12/2020).

Kol kas negautas atsakymas iš LR Vyriausybės dėl informacijos pateikimo, kuria remiantis buvo paskelbta ir tęsiama valstybės masto ekstremali situacija (2020-12-23 spaudos konferencija Seime https://www.youtube.com/watch?v=C1C4W8o96xw).

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininkas dr. Zigmas Vaišvila    

Saugos ir sveikatos apsaugos darbo grupės vadovė, Visuomeninės ekstremalių situacijų komisijos l.e.p. pirmininkė dr. Nendrė Černiauskienė