Eugenijus Paliokas. Seno Velnio PaTarimai Jaunam Velniukui, Arba BalaMūto Laiškai

2020-11-05

Seno Velnio PaTarimai Jaunam Velniukui, Arba BalaMūto Laiškai

Balamūtas
.
balamū̃tas (бaлaмyт, bałamut). kas iš kvailumoišdykumo ar blogos valios daro ką ne taip, kaip reikia, paikšas, išdykėlis: Ot balamū̃tas – kažin ką šneka. Tikras balamū̃tas: nei pats dirbi, nei kitam duodi. O tu, balamū̃te, kur daužeisi par visą naktį? Tie vaikai, balamū̃tai, nesuklauso, nors pasikark. E, neklausyk balamū̃to, anas daug gražiai pliauškia, bet tyko tavęs apgaut. O jo dumčius daug kalba, toks jau balamū̃tas. Tas bernelis balamūtas, jis nuskynė žalias rūtas. Ir ateina bernelis, tas balamūtėlis.
 
 
Vienas jaunas velnias paklausė seno velnio:
– Kaip tu sugebėjai nuvesti tiek daug sielų į pragarą?
 Senas velnias atsakė:
– Aš juos įbauginau!
Jaunasis velnias atsakė:
– Puikus darbas! Ko jie bijojo? Karo? Alkio?
Senis atsakė:
– Ne, jie bijojo ligų!
Jaunėlis:
– Ar tai reiškia, kad jie nesusirgo? Jie nemirė? Ar išsigelbėjimo jie neturėjo?
Senis atsakė:
– Deja, ne … jie susirgo ir mirė nors pagalba ir buvo.
Nustebęs jaunas velnias atsakė:
– Tada aš nesuprantu???
Senis atsakė:
– Ar žinote, kad jie patikėjo, jog vienintelis dalykas, kurį jiems bet kokia kaina reikia išsaugoti, yra jų gyvenimas. 
Jie nustojo apkabinti vienas kitą, nustojo sveikintis. 
Jie atitolo. 
Jie atsisakė visų socialinių kontaktų ir visko, kas buvo žmogiška! 
Vėliau jiems pritrūko pinigų, jie neteko darbo, tačiau tai buvo jų pasirinkimas, nes jie bijojo dėl savo gyvybės, todėl metė darbą net neturėdami duonos.
Jie aklai tikėjo viskuo, ką girdėjo ir skaitė laikraščiuose.
Jie atsisakė savo laisvės, nepalikdavo savo namų, tiesiogine prasme niekur neidavo.
Jie nustojo lankyti šeimą ir draugus.
Pasaulis virto tokia koncentracijos stovykla, nereikėjo nė versti užsidaryti į nelaisvę. 
Jie priėmė viską!!!
Tik tam, kad išgyventų dar bent vieną apgailėtiną dieną ….
Ir taip gyvendami jie mirė kiekvieną dieną!!!
Ir šitaip man buvo labai lengva nuvesti jų kvailas sielas į pragarą ….. „

 
 
– knyga „ Seno velnio patarimai jaunam velniukui“ 1942 m.
 
Tai antras, nauju skyriumi, vainikuojančiu visą pasakojimą, papildytas leidimas lietuvių kalba.

 
The Screwtape Letters is a Christian apologetic novel by C. S. Lewis and dedicated to J.R.R. Tolkien. It is written in a satiricalepistolary style and while it is fictional in format, the plot and characters are used to address Christian theological issues, primarily those to do with temptation and resistance to it.
First published in February 1942,[1] the story takes the form of a series of letters from a senior demon Screwtape to his nephew Wormwood, a Junior Tempter. The uncle’s mentorship pertains to the nephew’s responsibility in securing the damnation of a British man known only as „the Patient“. 
 

 

Когда началась Вторая мировая война, Льюис записался в ополчение. И если отношение у него к Первой мировой войне было как к чему-то абсолютно бессмысленному, то теперь война рассматривалась им как ещё одно сражение в бесконечной цепи битв между вселенскими силами Добра и Зла. Льюиса приглашали выступать, то к лётчикам, то на радио (не как филолога, а как проповедника)[2], и именно тогда ему пришло в голову описать самые обычные искушения от лица и имени беса. Задуманные как проповеди и призванные поднять воинский дух, письма Баламута (первоначально названные «От беса к бесу» или «Как бес бесу») были опубликованы в газете The Manchester Guardian в 1941 году[3]. Однако известность Льюису пришла только после 1943 года, когда «Письма Баламута» были переизданы в Америке[4].

Произведение имеет вид серии писем, написанных старым бесом Баламутом (англ. Screwtape) своему юному племяннику, бесу-искусителю — Гнусику (англ. Wormwood — горькая полынь, источник горечи). Баламут занимает административную должность в бюрократии Ада, но действует скорее как наставник, чем руководитель Гнусика, заканчивая каждое письмо трогательной подписью «Твой любящий дядя Баламут» (англ. Your affectionate uncle, Screwtape).

Всего в книге представлены тридцать одно письмо, в которых Баламут дает подробные рекомендации по подрыву веры и поощрению греха в человеке.

 
P.S. Kopija:
 
 
C.S.Lewis knyga – PDF