Pranas Valickas. KITA JOGAILOS ISTORIJA

Artėjant Žalgirio mūšio metinėms liepos 15d., Lietuvos Visuomenės Tarybos svetainės skaitytojams norime pateikti dar vieną video istorine tema, kuriame vienas iš Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto narių, didelis Lietuvos istorijos mylėtojas ir tyrinėtojas, kartais savo atradimais sugluminantis didžiausius oficialios Lietuvos istorijos atstovus, Pranas Valickas „Gaublio“ klube pasakoja Tikrąją Jogailos istoriją, sensacingai teigdamas, kad Jogaila, paveldėjęs Lietuvos KARALIAUS sostą iš savo tėvo Algirdo, tokiu ir buvo visą savo valdymo laikotarpį, tik, gal būt, didesnį dėmesį kreipęs Lietuvos Vakarų politikai, tokiu būdu įtraukdamas į jos sferą dabartinių Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Rumunijos, net ir Bulgarijos teritorijas. O tai sėkmingai daryti padėjo didžiulę įtaką Europos istorijai padaręs Jo ir jo pusbrolio Vytauto, kuris atliko panašų vaidmenį, kaip Kęstutis Algirdo laikais, vadovaujamos LIETUVOS laimėtas Žalgirio mūšis prieš Kryžiuočių ordiną 1410 metais liepos 15-tą dieną. Malonaus žiūrėjimo! Redaktorius.

 

Kita Jogailos istorija