2020 m. birželio 26 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Patyčia iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio tęsiama“.

2020 m. birželio 26 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Patyčia iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio tęsiama“

Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Aldas Mačiulis, buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas, Silvija Sondeckienė, Vytautas Sondeckis ir Raimundas Banionis

 

2018-01-05 www.kgbveikla.lt paskelbti LGGRTC sukurti dokumentai (2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Alksnis“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Bronius“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Saliutas“), kuriuose teigiama, kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.

Po to, kai S. Sondeckio artimieji kreipėsi į teismą, 2020-04-28 LGGRTC raštu direktorė Teresė Birutė Burauskaitė patvirtino, kad svetainės www.kgbveikla.lt   nuorodoje   http://www.kgbveikla.lt/lt/agenturos-bylu-reg-zurnalas/agent/1680/sondeckis-saulius-laurynas-jackovic paskelbta, kad „2018-05-21 Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinė komisija pareiškė, kad pagal „turimus duomenis nėra pagrindo teigti, kad Saulius Sondeckis bendradarbiavo su KGB.“ Patikrinus LGGRTC svetainės www.kgbveikla.lt šiuo metu skelbiamą informaciją apie mirusius S. Sondeckį, D. Banionį ir kardinolą V.Sladkevičių, nustatėme, kad:

a) Šmeižikiškos LGGRC sukurtos pažymos apie S. Sondeckio ir D. Banionio bendradarbiavimą su TSRS KGB tebeskelbiamos ir toliau, ignoruojant Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinė komisijos 2018-05-21 sprendimą. Be to, LGGRTC sukurtoje informacijoje apie D. Banionį papildomai įrašyta 2009-04-27 “Moskvovskij komsomolec” Nr.25042 paskelbta nepatikrinta informacija, kad D. Banionis tariamai bendradarbiavo su TSRS KGB.

b) Šmeižikiška LGGRC sukurta pažyma apie kardinolo V. Sladkevičiaus bendradarbiavimą su TSRS KGB tebeskelbiama ir toliau, ignoruojant Lietuvos Visuomenės Tarybos prašymu Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinė komisijos priimtą 2019-12-05 sprendimą Nr.97-2, patvirtinantį, kad negalima pripažinti, kad LR pilietis Vincentas Sladekvičius slaptai bendradarbiavo su KGB.

Dėl šio įžūlaus LGGRTC tęsiamo trijų mirusiųjų sąmoningo šmeižto, ignoruojant tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimus dėl jų, nepašalinant iš LGGRTC svetainės www.kgbveikla.lt šmeižikiškų LGGRTC kaltinimų šiems asmenis bendradarbiavus su TSRS KGB, ne tik diskredituoja mūsų valstybę ir be pagrindo kiršina visuomenę. Šmeižikiška informaciją apie a.a. kardinolą V. Sladkevičių buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus lankymosi Lietuvoje metais.

Dėl pagrįsto mirusiųjų šmeižto, bandymo supriešinti mūsų valstybę su Romos Katalikų Bažnyčia, kreipiamasi į patį LGGRTC, Generalinį prokurorą, Seimo valdybą ir Nuncijų Lietuvoje arkivyskupą dr. Petar Antun Rajič.