Lietuvos Europos Parlamento nariai įkūrė „Lietuvos klubą“

Lietuvos Visuomenės Taryba (toliau LVT) šiek tiek nusivylusi 2019.05.23-os Pranešime spaudai rašė:

„Nė vienas Europos Parlamento kandidatų sąrašas neatsiliepė į Lietuvos Visuomenės Tarybos kvietimą Europos Parlamento nariams po jų išrinkimo prisiekti Lietuvos Respublikos Konstutucijai ir įsipareigoti veikti kaip vieningai Lietuvos delegacijai, ieškoti bendraminčių iš kitų valstybių bendrai ir sutelktai veiklai. Istoriniuose 1989 m. rinkimuose į TSRS liaudies deputatus išrinkti Lietuvos deputatai nepakluso Kremliaus primetinėjamoms darbo taisyklėms ir veikė kaip viena Lietuvos delegacija drauge su kitų respublikų deputatų delegacijomis, visų pirma, Latvijos ir Estijos, demokratinėmis Rusijos jėgomis. Ir tai padėjo pasiekti didelių istorinių laimėjimų 2250-ties TSRS liaudies deputatų suvažiavimuose.“

Taip pat, pakvietė rinkėjus:

„Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Europos Parlamento rinkimų dalyvius atsiliepti į šį mūsų raginimą. Kviečiame balsuoti, visų pirma, už drauge veikti pasižadančius kandidatus ir pasiruošusius prisiekti Lietuvos Respublikos Konstitucija.“

Po Europos Parlamento rinkimų, 2019.06.07-tą, kada išrinktiems į Europos Parlementą nariams Seime buvo įteikinėjami deputatų pažymėjimai, LVT iš savo pusės jiems pasiūlė pasirašyti simbolines priesaikas Lietuvos Respublikai.

Ceremonija dėl nepaskelbtų priežasčių įvyko ne ryte, tačiau antroje dienos pusėje. Vienintelis Petras Auštrevičius (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) LR Seime pasirašė Lietuvos Visuomenės Tarybos pasiūlytą „Europos Parlamento nario priesaiką“:

 „Aš, Petras Auštrevičius, būdamas Lietuvos Respublikos piliečiu prisiekiu visada būti ištikimu Lietuvos Respublikai ir jos Konstitucijai, prisiekiu sąžiningai dirbti, garbingai eiti parlamentaro pareigas Europos Parlamente, visapusiškai ginti, atstovauti Lietuvos Respublikos interesams, dirbti bendradarbiaujant su visais Lietuvos pasiuntiniais Europos Parlamente, tarnauti demokratijai ir jos plėtrai. Tepadeda man Dievas!“

Aušra Maldeikienė (visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“), Stasys Jakeliūnas ir  Bronius Ropė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Liudas Mažylis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) atsisakė tai padaryti. Viktor Uspaskich (Darbo partija) paėmė priesaikų tekstus jų apmąstymui.

Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas (Lietuvos socialdemokratų partija), Rasa Juknevičienė ir Andrius Kubilius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Valdemar Tomaševski („Valdemaro Tomaševskio blokas“ – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija) į pažymėjimų įteikimo iškilmingą ceremoniją neatvyko.

Ir štai 2019.09.18-tą dieną Aukštaitijos Internetinėje Naujienų Agentūroje skaitome:

„Europos Parlamento (EP) nario Andriaus Kubiliaus iniciatyva rugsėjo 18 d., trečiadienį, Strasbūre įsteigtas Lietuvoje išrinktų europarlamentarų klubas („Lietuvos Klubas“), vienijantis įvairiose politinėse jėgose veikiančius politikus. 

„Tokio susivienijimo, tokio klubo iki šiol nėra buvę. Europos Parlamento nariai daugiausiai dirba savo partinėse grupėse ir komitetuose ar delegacijose. „Lietuvos klubas“ steigiamas tam, kad sustiprintume bendrą Lietuvos atstovų darbą.  Klubo tikslas – sudaryti geresnes galimybes siekti svarbių Europos Sąjungai ir Lietuvai tikslų, efektyviau keistis reikalinga informacija pirmiausia  tarpusavyje, taip pat su Lietuvos atstovybe prie ES, Lietuvos Vyriausybe, Seimu, Prezidentūra, kitomis šalies valdžios institucijomis bei interesų grupėmis, o taip pat ir su Europos Sąjungos institucijomis bei organizacijomis“, – teigia europarlamentaras A.Kubilius.

Be to, pasak jo, klubas sieks užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių  parlamentarais, nepaisant to, kokiai politinei grupei jie priklauso.“

Kas tai? Nejaugi, LVT pasiūlymas nenuėjo veltui? Labai norisi tuo tikėti.

Kaip ten bebūtų, sveikindama tokį Lietuvos Europos Parlamento narių žingsnį, LVT primena, kad jos pasiūlymas Europos Parlamento nariams priimti priesaiką, tokią, kokią pasirašė Petras Aušrevičius, tebegalioja.

Priesaikų tekstai šiuo metu yra Vyriausios Rinkimų Komisijos būstinėje.

Lietuvos Visuomenės Tarybos informacija