Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, 2020-09-20

                             

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

Vilnius, 2020-09-20

Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas.

2020-09-18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo Tautos susitelkimui  politinę platformą šiuose rinkimuose suteikusios Lietuvos liaudies partijos skundą atsakovui LR VRK dėl politinės kampanijos dalyvių nelygiateisiškumo dėl pranešimo apie teistumą, Seimo rinkimų įstatymo 98 str. 3 d. reikalavimo prieštaravimo LR Konstitucijai. Teismas sprendimu šio skundo netenkino. Deja, teismas nepasisakė dėl esminių skundo argumentų – dėl VRK klaidinimo dėl priimtų sprendimų, dėl kitiems politinės kampanijos dalyviams (3 iš 15) VRK suteiktos galimybės pataisyti pareiškinius dokumentus, tame tarpe ir dabartiniam LR Seimo nariui Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatui Jonui Varkaliui; taip pat dėl LR Seimo rinkimų įstatymo 98 str. 3 d. ir 4 d. neatitikimo LR Konstitucijos 55 str. ir 29 str. reikalavimams dėl lygių teisių Lietuvos piliečiams dalyvauti LR Seimo rinkimuose.

Deja, teismas pritarė VRK, sudarytos iš parlamentinių partijų atstovų ir atvirai demonstruojančios skirtingus požiūrius į sisteminių ir nesisteminių partijų atstovus, dalyvaujančius rinkimuose.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

Priedas: 2020-09-18 LVAT sprendimas