Zigmo Vaišvilos ir LVT Valdybos narių spaudos konferencija „Dėl 2019 m. gegužės 12 d. referendumų“ 2019.05.08. (Papildyta video)

2019-05-08 d. 11 val. įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Dėl 2019 m. gegužės 12 d. referendumų

Dalyvaus Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariai Stanislav Ladinskij, Eugenijus Paliokas ir Kipras Valentinavičius

LR Seimo iniciatyva š.m. gegužės 12 d. vyks referendumai dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str. (pilietybės) ir 55 str. (Seimo narių skaičiaus) pakeitimų.

Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, referendumas dėl Lietuvos pilietybės paskelbtas labai neatsakingai ir veidmainiškai. LR Seimas siūlo pritarti konstituciniam įstatymui dėl pilietybės įgijimo ir netekimo, tačiau šio įstatymo projekto balsuojantiems nepateikė. Nepaaiškintos tokio nekorektiško Seimo elgesio su Lietuvos piliečiais priežastys.

Kodėl slepiamas konstitucinio įstatymo tekstas, dėl kurio Seimas pakvietė piliečius balsuoti šiame referendume? Ar galima balsuoti nežinant, už ką balsuoji?

Kodėl šis referendumas vadinamas dėl pilietybės išsaugojimo, nors niekas iš Lietuvos piliečių pilietybės neatima be jų valios?

Kodėl ginčijamasi dėl Lietuvos piliečių teisės ir išimčių turėti kelias pilietybes, bet tokia teisė be jokių diskusijų nuo 2016 m. sausio 6 d. suteikta pabėgėliams, gaunantiems Lietuvos pilietybę?

Kodėl suteikta teisė išsaugoti Lietuvos pilietybę sudarant santuoką su kitos valstybės piliečiu ir įgyjant tos valstybės pilietybę, bet Lietuvos pilietybė neišsaugoma, jei iš Lietuvos išvykę sutuoktiniai Lietuvos piliečiai tampa kitos valstybės piliečiais? Kodėl iš Lietuvos su tėvais išvykę ir kitos valstybės pilietybę įgiję jų vaikai netenka Lietuvos pilietybės, tačiau tų pačių tėvų užsienio valstybėje gimę vaikai turi teisę ir į kitos valstybės ir į Lietuvos pilietybę?

Į šiuos ir kitus skaudžius labai svarbius mūsų Tautai klausimus atsakyti privalo konstitucinis įstatymas. Tačiau šio įstatymo projektas balsuotojams nepateiktas. Lietuvos Seimas pasityčiojo iš Lietuvos piliečių ir pasiūlė balsuoti už katę maiše.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba kreipiasi į Seimą dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str. (pilietybės klausimu) keitimo atšaukimo.

Pranešėjai spaudos konferencijoje pasisakys dėl abiejų referendumų, balsuotojų klaidinimo ir LR Seimo nesąžiningumo ar nekompetencijos, skelbiant šiuos du referendumus.