Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčiai – 350. Iškilmingas minėjimas Jiezne 2020m. rugpjūčio 16d.

Po XVII a. vid. praūžusio Tvano Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios viršūnėje šalia Radvilų ir Sapiegų atsirado giminė, kuri turėjo trumpą ir skambų Pacų vardą. Giminė kilo nuo Gardino apylinkėse esančios Rožankos. Jos nariai nuo XV a. pr. sutinkami tarp LDK diduomenės atstovų. Vis dėlto tik XVII a. II p. Pacai tapo elitine gimine. Tuo metu trijų Pacų rankose atsidūrė svarbiausios Lietuvos pasaulietinės ir bažnytinės pareigybės. Kristupas Zigmantas tapo LDK kancleriu, jo brolis Mikalojus Steponas – Vilniaus vyskupu, o jų pusbrolis Mykolas Kazimieras – LDK etmonu ir Vilniaus vaivada.

Du pasaulinio lygio baroko šedevrai Lietuvoje – Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje ir Pažaislio vienuolynas Kaune!

Pirmąjį, paminėdamas Vilniaus išlaisvinimą iš maskvėnų okupacijos 1661-ais metais, pastatė Mykolas Kazimieras Pacas, o antrąjį jo pusbrolis Kristupas Zigmantas Pacas.

O pradžią šiai kilniai veiklai davė dar Steponas Kristupas Pacas, pradėjęs funduoti, o po to testamentu pavedęs savo sūnui Kristupui Zigmantui pabaigti Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčią, ko pasėkoje 1670-ais metais rugpjūčio 17 d. ji buvo pakonsekruota ir atiduota Dievo kultui.

Tad šiais metais minimas šios Jiezno parapijos bažnyčios 350 metų konsekravimo jubiliejus.

Та proga vyks iškilmingas renginys!

Renginio pradžia:
2020 m. rugpjūčio 16 d. 11 val. Koncertas Bažnyčioje, 12 val. Mišios Bažnyčioje. 

Po to – bendravimas su parapijiečiais.
Dalyvaus Tautos susitelkimo kandidatai į Seimą Antanas Bartusevičius, Tauras Jakelaitis ir kt.