SUSITELKIMO reikalavimai valdžiai dėl taip vadinamų COVID-19 „vakcinų“

SUSITELKIMO
neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų
ir politinių partijų susivienijimo ir SUSITELKIMO medikų
FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt , el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos
FB Lietuva VESK

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt    

Kopija

Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai
Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius
El.p.: generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

Žiniasklaidos priemonėms

REIKALAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui

2021 m. vasario 25 d., Lietuva

Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, kartu su klinikiniais mokslininkais, teisininkais, biologais, gydytojais-praktikais aptarėme ir išdiskutavome gausią pasaulinės praktikos informaciją apie vakcinas. Įvertinę pačių vakcinų gamintojų informaciją, išstudijavę gausią informaciją iš Pasaulio šalių mokslininkų apie vakcinų sudėtį, gamybos technologijas, kontraindikacijas, pašalinius poveikius:
I. REIKALAUJAME viešai paaiškinti, bei pateikti atsakymus:

1. Ar tikrai COVID-19 „vakcinas“ galima vadinti vakcinomis, jei jų sudėtyje yra naudojami genų inžinerijos produktai, ir jei jos NEAPSAUGO NUO VIRUSO PERDAVIMO ir PLATINIMO?

Iki šiol terminas vakcina visada buvo taikomas tokiems preparatams, kurie apsaugojo vakcinos gavėją nuo ligos ir stabdė užkrato perdavimą/platinimą. Covid-19 vakcinų atveju patys gamintojai teigia, kad dėl užkrato perdavimo/platinimo yra nežinoma. (Vadinasi yra akivaizdu, kad terminas „vakcina“ šiems preparatams yra netinkamas.)

Patys gamintojai  įvardina šiuos produktus, kaip medikamentus ar vaistą. Yra žinoma, kad genų inžinerijos produktai medicinoje yra taikomi genų terapijoje. Genų terapija yra labai individualus ir rizikingas reikalas, vis dar keliantis daug klausimų, tiek taikant onkologijoje tiek kitose srityse, dėl nepakankamų mokslinių studijų susijusiu su teigiamu gydymo rezultatu, pasveikimu, dėl atmetimo reakcijų, genų mutacijų, kai kuriais atvejais net pasunkina ligos eigą, bei paankstina mirtingumą.

1.1 Kodėl yra slepiama informacija nuo visuomenės dėl „vakcinose“ naudojamų GMO (Genetiškai Modifikuotų organizmų)? Jų naudojimas šiose naujos kartos KOVID-19 vakcinose yra aiškiai apibrėžtas Europos Sąjungos Reglamente, (ES) 2020/1043 2020 m. liepos 15 d.

Mums, kaip medikams yra žinoma, kad neatsargus GMO vartojimas, gali tūrėti negrįžtamos įtakos mūsų organizmams, bei gali atsiliepti ateities kartoms, taip sukeliant genetines mutacijas ir paskatinant naujų ligų atsiradimą.

1.2 Ar atitinkamos mūsų valstybinės institucijos prieš įsipareigodamos vykdyti ES Reglamentą, atliko išsamias studijas, bei žalos ir rizikos vertinimą naudojant GMO vakcinose? Prašome pateikti atliktą vertinimo studiją apibrėžiančius dokumentus?

1.3 Taip pat aukščiau paminėtame EU Reglamente aiškiai skelbiama sudaryti sąlygas vykdyti klinikinius tyrimus su GMO produktais šalyse narėse. Kodėl tai yra nuslėpta nuo visuomenes?

Mes manome kad, jeigu šie preparatai negali vadintis „vakcinomis“, tai jie ir negali būti registruojami, kaip vakcinos. Tai yra vaistai, medicininiai produktai, pagaminti genų inžinerijos pagrindu, kaip teigia PSO, o tai reiškia, kad šie vaistai turi būti registruoti, kaip medikamentai genų terapijai.

1.4 Kokiais teisės aktais remiantis šie preparatai buvo registruoti Lietuvos Respublikoje? Ar registruojančios įstaigos atliko išsamų darbą prieš registruojant šiuos preparatus?

1.5 Ar yra paskaičiuota naudos proporcingumas žalai, kai kiekvienam asmeniui su skirtingu genomu, norima taikyti vienodos sudėties genetinį preparatą? Prašome paaiškinti būtinybę įvesti genetinės gydymo paskirties preparatą visiems be išimties?

2.Pateikti informaciją, kad šie vaistiniai preparatai /vaistai nebus naudojami genų pakeitimui/taisymui, nes yra žinoma, kad mRNR yra efektyvi priemonė perprogramuojant somatines ląsteles?

„Vakciną“ gaminančios kompanijos įvardina jų mRNR produktus, kaip vaistus, medicinos produktus ar net RNR prietaisus su operacinėmis sistemomis. BioNtech puslapyje aiškiai skelbiama, kad naudojant vieną iš sudedamųjų dalių – nukleozidus, kai deimunizuojant mRNR ir įterpiant modifikuotą nukleozidą, galima išvengti antikūnų prieš vaistą susidarymo, taip praplečiant terapinę šių rūšių mRNR vaistų paskirtį.

2.1 Pagrįsti moksliniais įrodymais apie antikūnų susidarymą, po „vakcinos“ injekcijos, kiek ir kuriam laikui jie susidaro? Ar jie susidarys iš viso?

Taip pat Moderna, savo internetiniame puslapyje pristatydama savo mRNR produktus, teigia, kad jų gaminamų RNR informacinių SISTEMŲ veikimo principas, veikia panašiai, kaip kompiuterio operacinė sistema.

2.2 Pateikti informaciją kokią kompiuterio operacinę sistemą atitinka Modernos vakcina?

3. Kaip galima teigti, kad nėra viruso Pfizer „vakcinų“ sudėtyje, jeigu šiuose produktuose yra naudojama viruso dalis? S spike glikoproteinas yra viruso baltymas.

Tai yra modifikuotas susintetintas viruso baltymas, ir tai yra viruso dalis. Vadinasi šią susintetintą dalį, jos kopijas ir turės gaminti organizmo ląstelės reaguodamos į sukėlėją iš aplinkos, nes sintetinė mRNR yra koduota būtent šiuo baltymu. Todėl negalima teigti, kad nėra viruso, nebent tas viruso baltymas yra visiškai nenatūralios, dirbtinės kilmės. Jei jis yra dirbtinės kilmės, tada:

3.1 Kokiu būdu ląstelėje esanti sintetinė mRNR, koduota sintetiniu baltymu atpažins natūralaus viruso baltymą iš aplinkos?

3.2 Pateikti informaciją, kad natūralus virusas buvo izoliuotas remiantis Kocho postulatais ir kad modifikuotas sintetinis(dirbtinis) viruso baltymas analogiškai savo kopija atitinka būtent to, natūralaus viruso izoliuoto pagal Kocho postulatus baltymą?

4. Naujose „vakcinose“ naudojama sintetinė, cheminiu principu pagaminta mRNR, kaip ir sintetinis baltymas tai yra sintetinis produktas, kurio šalutinis poveikis kiekvienam organizmui gali būti skirtingas ir rizikingas, sukeliantis įvairias alergines reakcijas, net anafilaksinį šoką. Patys gamintojai stebi įvairius šalutinius reiškinius, kurių su kiekviena diena vis daugėja.

4.1 Kokiu pagrindu viešai teigiama, jog vakcinos „saugios“, kai jų registracija tik sąlyginė ir vakcinų stebėjimas numatytas dar kelis metus, o ilgalaikiai pašaliniai poveikiai iš vis nežinomi (netirti)?

4.2 Ar normalu, kad net dėl pirminių pašalinių poveikių VVKT jau yra gavusi virš 700 pranešimų, kitiems prireikia ir greitosios pagalbos?

Tai tik pradžia ir tik dalis pranešimų, tų kurie gali pranešti (abejotina, ar globos, slaugos namų pacientai, ar vyresnio amžiaus žmonės, gali tai padaryti). Kas bus po pusmečio, metų ar kelių, kokie šalutiniai poveikiai pasireikš paskiepytiems, dar niekas nežino.

4.3 Ar bus skelbiama informacija kiek iš paskiepytų žmonių mirė?

4.4 Ar bus skelbiama informacija kiek iš paskiepytų žmonių susirgo koronovirusu?

Atkreipiamas dėmesys, jog kitose valstybėse tokia informacija yra teikiama visuomenei, tad nesinori tikėti jog Lietuva – demokratinė valstybė, tokių duomenų neskelbtų.

Tuo labiau, jog Izraelio, kuris pirmauja paskiepytųjų skaičiumi, patirtis nėra gera. Viruso plitimo greitis Izraelyje kelia nerimą, bei rodo, jog kuo daugiau vakcinuoja, tuo daugiau randa COVID19 atvejų.

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/vakcinos-nuo-covid-19-nenuspejamos-vieniems-paskauda-ranka-kitiems-prireikia-ir-greitosios-n1082141

329 Deaths + 9,516 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show

11 fallecidos y 65 contagiados por COVID en una residencia de Becerril de la Sierra tras recibir la primera dosis de la vacuna

5. Kodėl teigiama, kad funkcionuojančios RNR patekimas į organizmo lastelę nesukels jokio pavojaus ir nesąveikaus su žmogaus DNR?

Kai yra žinoma, jog RNR yra ląstelės genų dalis, kuri tiesiogiai sąveikaus su tam tikra DNR dalimi, tam tikru momentu. Yra žinoma, kad RNR gali būti funkcionuojanti (aktyvi) ir nefunkcionuojanti (neaktyvi).

Šiuo atveju yra visiškai aišku, kad RNR yra funkcionuojanti, kadangi ji turi atnešti informaciją į lastelę, kad ląstelė pradėtų gaminti viruso dalies baltymą. Kad RNR aktyvi patvirtina ir Pfizer vakcinoms saugoti nurodytos sąlygos, nes pakitus laikymo sąlygoms RNR gali suirti ar tapti nefunkcionuojančia (neaktyvia).

6. Kodėl Pfizer „vakcinų“ informaciniame lapelyje vartotojams nėra minimos lipidinės Nano dalelės, o minimas tik cholesterolis?

Preparato charakteristikų aprašyme, kuris pateikiamas EU puslapyje specialistams, skiltyje „kokybinė ir kiekybinė sudėtis“ nurodoma, kad mRNR yra įterpta į lipidinę Nano dalelę, ir RNR yra koduota viruso dalies baltymu.

6.1 Atsakyti kokiu tikslu buvo pasirinkta nuslėpti informaciją vartotojų informaciniame lapelyje taip suklaidinant vartotoją? Juk cholesterolis atskirai, kaip riebalinė medžiaga ir lipidinė Nano dalelė nėra vienas ir tas pat. Yra žinoma, kad Nano dalelės, tai dalelės, kurios gali būti pavojingos ir turi daug šalutinių poveikių žmogaus organizmui, bei ląstelėms ir gali sukelti anafilaksinį šoką, cytokinetinę audrą ir t.t. Nano dalelės patekusios į žmogaus organizmą gali sudaryti klasterius (sankaupas). Jau eilę metų yra vykdomi įvairūs moksliniai projektai, pritaikant Nano dalelių technologijas įvairiose srityse, bet jų šalutinis poveikis vis dar yra stebimas ir kelia susirūpinimą mokslininkų gretose. Taip pat apie Nano dalelių šalutinį poveikį ir su jomis dirbančių asmenų saugos instrukcijas, kalba ir pati PSO. Be to cholesterolis medžiaga netirpi vandenyje, vadinasi ši sintetinė Nano dalelė, taps mūsų ląstelių komponentų membranų dalimi.

6.2 Pateikti informaciją apie lipidinių Nano dalelių sankaupų poveikį žmogaus organizmui.

6.3 Ar Lietuvoje yra ištirtas ir aprašytas Nano dalelių šalutinis poveikis žmogaus organizmui?

6.4 Ar yra sukurtos Lietuvoje saugos instrukcijos žmonėms dirbantiems su nanotechnologijomis?

6.5 Ar yra teisės aktai Lietuvoje apibrėžiantis saugų nanotechnologijų panaudojimą medikamentų gamyboje?

7. „Vakcinų“ gamintojai, Biotechnologijos kompanijos, pvz. Pfizer/BioNtech; Moderna „vakcinų“ kūrimui taikė genų inžinerijos technologiją CRISPR. Ar galite pateigti informaciją, kad ši genų inžinerijos technologija yra visiškai saugi ir niekas be asmens sutikimo negalės ja pasinaudoti ateityje su tikslu modifikuoti žmogaus DNR

7.1 Paaiškinti kodėl apie tai informacija nebuvo pateikiama visuomenei ir visuomenė nebuvo šviečiama, supažindinama su naujosiomis technologijomis per žiniasklaidą ar TV?

7.2 Pateikti, kokių priemonių bus imamasi, kad apsaugoti Žmogaus Konstitucinę teisę į neliečiamybę, tyrimų tikslais be jo sutikimo, norint patobulinti Žmogaus DNR ateityje?

8. Paaiškinti, kodėl norima visus „pagydyti“, taikant genų inžinerijos terapiją, beje net ir sveikus žmones primigtinai, net ir žmones, kurie rūpinasi savo sveikata ir turi stiprią imuninę sistemą, bei ją puoselėja? Ar ne tuo tikslu buvo įvestas terminas „BESIMTOMIAI“, kas akivaizdžiai palengvina genų terapijos įvedimą?

9. Jeigu, kaip teigiama vyriausybės pasitarimo protokolo 2020-11-16, Nr. (1.1.3 E-141)10-8064, 5. Punkte „tikėtina, kad vakcina yra gana saugi“, o tai nėra tas pats, kas „saugi“ ar „visiškai saugi“, kodėl gamintojai yra atleisti nuo atsakomybės jei vakcinos sukeltų žalą?

9.1 Ar mūsų vaistų registravimo tarnybos ir atitinkamos institucijos atkreipė į tai dėmesį ir kėlė šiuos klausimus?

10. Genų terapijos registracijos tvarką apibrėžia visiškai kitos registravimo taisyklės.

Mes matome, kad jau 10-metį, buvo keičiami teisės aktai apibrėžiantys implantuojamuosius aktyvius ir neaktyvius medicinos prietaisus, genų terapiją, homeopatiją ir t.t., kuriuose aiškiai kalbama, kad jie gali būti pagaminti ir iš „biologinės medžiagos“, taip pat, kad implantuojamieji prietaisai gali būti ir „vaistinio preparato dalimi“ ir kartu paėmus gali vadintis „medicinos produktu“/„vaistu“, kurie gali diagnozuoti, modifikuoti žmogaus anatomiją, fiziologiją ir genetiką.

Atsakyti į klausimą – kaip šios, teisės aktuose minimos sąvokos susijusios su šiomis naujos kartos „vakcinomis“  arba kaip teigia vienas iš gamintojų (Moderna) RNR kompiuterinėmis operacinėmis sistemomis?

10.1 Ar galite paneigti, kad „vakcinose“ esanti RNR neatitinka šių teiginių ir neturi jokios sąsajos su asmeninės sveikatos duomenų informacijos perdavimo mobiliesiems įrenginiams bei kompiuterinėms sistemoms?

10.2 Paaiškinti, kokie tai prietaisai tiksliai ir pateigti detalų jų apibūdinimą bei paskirtį visuomenei suprantama kalba?

11. Visa informacija apie naujųjų biotechnologijų, nanotechnologijų produktus, pirmą kartą sukurtus naudojantis ekstremalia situacija, sutrumpintus gaminimo, tikrinimo, verifikavimo, validavimo, registravimo protokolus, kuriuos bandoma įdiegti masiniam naudojimui, visų pirma turėtų būti atskleista medikams, organizuojant paskaitas, tai pat visuomenei ją šviečiant, per masines informavimo priemones, kad išvengti neaiškumo, nekelti, baimės, susipriešinimo ir streso. Pavojinga teikti informaciją vien apie infekciją ir mirtis dar labiau gąsdinant visuomenę, slepiant tikrąją informaciją apie naujuosius produktus, jų gamybą, veikimo pricipus, arba pateikinėjant klaidinančią, ne pilną, melagingą informaciją? Viešumas yra būtinas.

12. Kadangi gamintojų klinikinių tyrimų protokoluose, kurie yra registruoti portale Clinicaltrials.gov ir yra viešai prieinami, teigiama, kad „vakcinų“ klinikiniai tyrimai bus baigti tik 2023-2025 metais, tai yra aiškiai matoma, kad šios „vakcinos“ yra eksperimentinės, todėl SVARBU jas įvardinti tiksliai, pavadinant EKSPERIMENTINIU GENŲ TERAPIJOS PRODUKTU, o ne dangstytis terminais „vakcina“, „gana saugi“, kuri be visa ko dar yra ir „receptinis vaistas“, kaip yra minima informaciniame lapelyje.

Taip pat nėra žinoma ar šios „vakcinos“ suteiks ilgalaikę apsaugą, kaip teigia PSO, bei patys gamintojai ir tai nurodo savo informaciniame lape,  kad tai turi parodyti vykstantys klinikiniai tyrimai, o tai dar kartą patvirtina, kad produktas yra eksperimentinis ir vis dar klinikinių tyrimu etape.

Pateikti duomenis – kas išrašė receptus gydymui genų terapijos medikamentais visiems 2,7 milijonams LT piliečių?

13. Kadangi „Vakcinų“ veiksmingumas vaisingumui neištirtas. Tyrimai su gyvūnais, buvo neišsamūs ir per trumpi, kad įvertinti sukeltą jų žalą. Gyvūnų patinėliai nebuvo tiriami, o tiriamos buvo tik kelios patelės.

13.1 Paaiškinti kaip sintetinės mRNR įvedimas atsilieps reprodukciniams procesams tiek vyrams, tiek moterims?

Sintetinė RNR tiesiogiai bendradarbiaus su ląstelės citoplazmoje esančiomis ribosomomis bei DNR,

13.2 Norime žinoti ar ji bus perduodama palikuoniams, sekančioms kartoms?

13.3 Kiek laiko sintetinė RNR išliks žmogaus organizme?

14. Ar, esant svetimai RNR, nedidės galimų mutacijų rizika, kitaip sakant, rizika susirgti onkologinemis ligomis?

15. Kaip papildomo RNR įvedimas paveiks žmogaus mąstymą ir IQ?

16. Ar tai, kad žmonėse atsiras sintetinė RNR, jo kūrėjams suteikia kokias nors teises į žmogaus kūną?

17. Pfizer „vakcinoje” naudojamas kalio chloridas, kurio, nors ir nedidelė dozė, gali iššaukti širdies funkcijos sutrikimus ar net mirtį, žmonėms su sutrikusia kalio pašalinimo funkcija, nesvarbu, kad jo koncentracija yra nedidelė, kas vienam nedidelė, kitam gali būti gyvybiškai pavojinga. Ar galima šitaip aklai naudoti šiuos preparatus, jei gamintojai aiškiai pasako, kad poveikis su kitais vaistais netirtas?

18. Pfizer gamintojas teigia, kad genotoksiškumo ir kancerogiškumo tyrimų neatlikta, nes nemano, kad lipidinės Nano dalelės daro genotoksinį poveikį, nors pati PSO pripažįsta, kad Nano dalelių toksiškumas iš esmės nėra pakankamai ištirtas. Ar neatrodo, jog tai yra nepagrįstas atsisakymas?

19. „AstraZeneca“ vakcinos sudėtis taip pat įspūdinga, ten yra ir žmogaus embrionų inkstų ląstelių, naudojamas šimpanzės adenovirusas, kaip vektorius, vietoje lipidinės Nano dalelės, kuri taip pat koduota S spiko glikoproteinu. Kokį tiesioginį poveikį šios medžiagos turės žmogaus genomui bei kokie bus kiti ilgaikiai jos šalutiniai poveikiai?

Atkreipiamas dėmesys, jog „AstraZeneca“ vakcinacija jau dabar buvo nutraukta kai kuriose Švedijos dalyse dėl rimtų šalutinių poveikių, žmonės po vakcinacijos negalėjo išeiti į darbą. Vokietijoje taip pat fiksuojami rimti šalutiniai poveikiai.

Tuo tarpu pas tokius šalutinius poveikius vadina vos ne kaip „pageidaujamus“ bei teigia, jog čia nieko blogo ir nesustoja vakcinuoti. 

https://www.20min.ch/story/astrazeneca-impfungen-in-teilen-schwedens-gestoppt-222801259472 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/astrazeneca-impfstoff-viele-krankmeldungen-nach-corona-impfung-17199936.html

https://www.tv3.lt/naujiena/video/vilniuje-uzdarytas-vienas-austejos-landsbergienes-darzeliu-aukletojoms-pasidare-bloga-po-skiepo-n1081703

https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=86506971#

20. Ar nemanote, kad tik 2,7 milijonų gyventojų šaliai dalyvavimas tokiame masiniame eksperimente yra rizikingas dėl ir taip prastos demografinės padėties? Be to dalyvavimas eksperimentiniuose tyrimuose, bandymuose yra apibrėžtas Bioetikos įstatymu ir yra galimas tik savanoriškumo principu. Gamintojas turi apmokėti tiriamajam už dalyvavimą bei atlyginti bet kokią galimą žalą.

20.1 Kodėl nekalbama apie mažą gyventojų skaičių ir ar yra apsvarstyta apmokėjimo už komplikacijas sveikatai sistema?

20.2 Kas prisiima atsakomybę, jei naujųjų biotechnologijų, nanotechnologijų pagrindu sukurti “medikamentai” su savo šalutiniais reiškiniais žymiai paveiks mūsų demografinę padėtį ir prisidės prie populiacijos Lietuvoje mažinimo?

20.3 Kada bus numatytas žalos dėl eksperimentinių vakcinų šalutinių poveikių (sveikatos sutrikdymo) atlyginimo mechanizmas?

21.Kodėl yra norima skiepyti Kovid-19 „vakcinomis“ ir jaunesnius nei 16 metų paauglius, jei vaikams ir paaugliams „vakcinų“ saugumas ir veiksmingumas dar yra neištirtas? Pfizer rekomenduoja skiepinti nuo 16 metų, o Moderna – nuo 18 metų.

22. Kam skiepinti sveikus ir rizikos grupei nepriklausančius asmenius? Jeigu paskiepytas žmogus vis tiek gali būti viruso nešiotoju.Kodėl gamintojai oficialiose „vakcinų“ instrukcijose neskelbia, kad vakcinų sudėtyje yra naudojami „žymekliai“, t.y. medžiagos leidžiančios susekti sintetinę RNR organizmo ląstelėje, pvz. Moderna naudoja fermentą liuciferazę, tačiau ši informacija yra aptinkama tik klinikinių tyrimų protokoluose?

22.1 Pateikti apie tai informacijos ir paaiškinimus.

22.2 Kokiu tikslu tai yra slepiama? Ar yra ištirtos šios liuciferazės toksinės savybės?

22.3 Ar tai nereiškia, kad ta medžiaga reikalinga tam, kad mobilieji įrenginiai, kompiuterinės informacinės sistemos galėtų susekti ir nuskaityti informaciją, esančią organizmo ląstelėje, žmogaus organizme?

22.4 Kokiu tikslu šie „žymekliai“ yra naudojami, prašome paaiškinti? Genų inžinerijoje ir terapijoje ši medžiaga yra naudojama dažnai, kodėl apie tai neskelbiama?

Nei vienas gamintojas savo informaciniame lape neteigia, kad vakcina apsaugo nuo Kovid-19, o vartoja sąvoką „gali apsaugoti“, vadinasi ar tikrai apsaugo niekas nežino ir tai dar kartą patvirtina faktą, kad „vakcinos“ yra EKSPERIMENTINIS produktas.

23. Yra žinoma, kad sutrumpintos, išimtinės „vakcinų“ receptinių vaistinių preparatų registravimo sąlygos galioja iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Ar dėl to yra siekiama suskiepinti 70% Lietuvos populiacijos iki 2021 m. liepos 6 d.? Gamintojas aiškiai nurodo, kad VAISTO, ne „vakcinos“ registracija yra sąlyginė.

24. Ar jums neatrodo, kad remiantis Bioetikos įstatymu, dalyvavimas klinikiniuose tyrimuose ir eksperimentuose turi būti aiškiai deklaruotas asmens sutikimu?

Remiantis LR Konstitucija asmuo yra neliečiamas ir be jo sutikimo negali būti atliekami jokie tyrimai ar eksperimentai. Kodėl pažeidžiami teisės aktai?

Pastaba: žmonės pasirašo sutikimą ir ne vieną (lyg 8 lapus duoda pasirašyti, tad reiktų padetalizuoti kas tame sutikime t.b. ir sulyginti su tuo ka duoda žmonėms, be to, klinikiniuose tyrimuose ir eksperimentuose, kažin ar galėtų dalyvauti slaugos namų ar kiti savimi pasirūpinti negalintys asmenys, tad šią dalį reikia koreguoti). 

25. LR farmacijos įstatymo 50 str. 1 d. nurodyta, kad gyventojams skirtoje reklamoje leidžiama reklamuoti tik nereceptinius vaistinius preparatus, o to paties straipsnio 2 d. yra nurodyta, kad gyventojams skirtoje reklamoje draudžiama reklamuoti receptinius vaistinius preparatus. Taigi, kadangi „vakcinos“ yra receptinis vaistinis preparatas, daugiau nei akivaizdu, kad įstatymas draudžia reklamuoti gyventojams „vakcinas“.

25.1 Kodėl įstatymui draudžiant agituoti ir skatinti gyventojus vartoti vakcinas, įstatymo nepaisoma?

LR farmacijos įstatymo 49 str. 7 d. nurodyta, kad vaistinių preparatų neturi teisės reklamuoti valstybės bei savivaldybių institucijos ir jose dirbantys asmenys.

25.2 Ar mūsų valstybės aukščiausiojo rango politikų bei valstybės institucijose dirbančių valstybės tarnautojų agitavimas ir skatinimas vartoti vakcinas yra laikytinas teisėtu?

26. LR farmacijos įstatymo 50 str. 2 d. draudžia skatinti gyventojus vartoti vakcinas, išskyrus atvejus, kai vaistinių preparatų gamintojas, gavęs Sveikatos apsaugos ministro leidimą, vykdo gyventojų skiepijimo programą. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pačios valstybės nustatytas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad gyventojų skiepijimo programas vykdo ne valstybė, o vaistinių preparatų gamintojas!

26.1 Vadinasi tiek Pfizer, tiek Moderna, tiek AstraZeneca ir kiti, norėdami reklamuoti gyventojams savo “vakcinas” privalėjo gauti Sveikatos apsaugos ministro leidimą? Ar buvo toks leidimas išduotas ir kurio ministro?

Kad gautų tokį leidimą, vaistinių preparatų gamintojai privalėjo parengti ir pateikti tvirtinti gyventojų skiepijimo Kovid-19 vakcinomis programas.

26.2 Ar tokios programos buvo pateiktos? Jei buvo pateiktos, tai iki kada tas leidimas galioja?

26.3 Kas prisiims atsakomybę, už visuomenei pateikiamos informacijos apie vakcinas tikrumą bei tokios informacijos teikimo padarinius?

27. Taip pat nustatyti lygiai tokią pat 28 dienų taisyklę ir mirčių po vakcinacijos įvardinimui, kaip ir dėl mirčių po teigiamo Kovid-19 testo, kad praėjus 28 dienoms po vakcinos miręs žmogus butų įvardintas, kaip „miręs nuo vakcinos sukeltų šalutinių poveikių“.

II. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir KONVENCIJA DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ IR ORUMO APSAUGOS BIOLOGIJOS IR MEDICINOS TAIKYMO SRITYJE (ŽMOGAUS TEISIŲ IR BIOMEDICINOS KONVENCIJA) 1997 04 04, Ovjedas, REIKALAUJAME:

1.Stabdyti, bet kokią masinio „vakcinavimo“ politiką ir projektus, genų terapijai skirtais medicininiais preparatais/vaistais su aktyviais (funkcionuojančiais) implantuojamais prietaisais, kurie vis dar yra klinikinių tyrimų etape, paliekant pasirinkimo laisvę, bei stabdyti diskriminacijos skatinimo procesus pasirinkusiems elgtis kitaip.

2. Dirbtinai neeskaluoti susipriešinimo, bei patyčių, dirbtinai neformuojant mažumos, dirbtinai neskaldant visuomenės. Kiekvienas žmogus yra savo kūno šeimininkas ir kiekvienas turi teisę ir pasirinkimą, kaip rūpintis savo kūnu, nes tokią teisę mums suteikia LR Konstitucija.

3. Finansiškai prisidėti prie natūralaus imuniteto formavimo ir atsakomybės už savo sveikatą skatinimo programų. Žmogus turi teisę rinktis ar jis formuos savo imunitetą natūraliai ar vakcinomis. Valstybė negali priverstinai gydyti Žmogaus vakcinuojant, tai prieštarauja mūsų LR Konstitucijai, bei kitiems teisės aktams.

MES prieš brukamą prievartą, totalinę liberalinę propagandinę prievartą, kuomet tiktai viena tiesa yra teisinga, o visos kitos yra tik konspiracijos teorijos. Čia ne mokslas, o paprasčiausia politika.

4. Vyriausybės patvirtinimo, kad nebus priverstinės vakcinacijos ir mūsų teisės nebus pažeidžiamos:

4.1 Nebus pažeidžiamos jokios, nei konstitucinės, nei tarptautinės žmogaus teisės.

4.2 Vakcinuoti ir nevakcinuoti žmonės nebus segreguojami, priešinami, vienai grupei įgyjant privilegijų virš kitos grupės.

5. Vyriausybės patvirtinimo, kad nebus priverstinės vakcinacijos ir mūsų teisės nebus pažeidžiamos.

6. Aiškiai nušviesti, kas konkrečiai bus atsakingi ir kokiomis pinigų sumomis kompensuos žalą po vakcinų, kas neša teisinę atsakomybę po vakcinavimosi.

7. Vakcinų konkreti sudėtis turi būti paviešinta kokia ji, ar ji cheminė, biologinė ar genetinė.

8. Pasisakyti genetikos ir biotechnologijų specialistus, kurie tiesiogiai susiję savo darbais šiose naujose biotechnologijų srityse.

9. Užtikrinti žmonėms, kad jų konstitucinės teisės nebus pažeistos, ir konstitucinė teisė į laisvanorišką apsisprendimą.                                     

Pasirašo SUSITELKIMO bendruomenės nariai ir savo sutikimą parašui davę asmenys.

Savo sutikimą (dalinį sutikimą, ar nesutikimą) galite palikti čia – 

https://docs.google.com/forms/d/1_j8zyN-1Tp6pgvlrdO1bJaK1SFxT65eykIqQqYwwy-8/edit?usp=sharing

 Šis dokumentas bus aptariamas SUSITELKIMO XXXV večijoje,
2021 m. vasario 25 d. 19:30 val.
čia – https://jitsi.tautai.lt/SUSITELKIMAS (Renginio pradžia 20:00)

Daugiau informacijos bus:
www.susitelkimas.lt
fb Susitelkimas
fb Susitelkimo branduolys
Susitelkimo medikams galite rašyti el.p.: gydytojai@susitelkimas.lt

Mūsų veiklas galite paremti:

Lietuvos Visuomenės Taryba, Kodas 304973418
Atsiskaitomoji sąskaita LT227300010157355388
„Swedbank“ AB, SWIFT kodas HABALT22
Mokėjimo paskirtis – “Parama susitelkimo darbams”
Telefonai pasiteiravimui dėl paramos Aldas Mačiulis +37067370164